SERVEIS

GESTIÓ D’OBRES

Construnext s’encarrega de tots els processos implícits en la gestió d’una obra i executa els projectes en la totalitat dels sectors que afecten la societat: industrial, financer, sanitari, hoteler, venda al detall, lúdic, etc.

GESTIÓ DE PROJECTES

Construnext assigna com a cap d’obra el mateix aparellador que hagi realitzat prèviament l’estudi tècnic i econòmic de l’obra. D’aquesta manera, evita que es trenqui la cadena d’informació creada a l’inici del projecte.

ENGINYERIA

El departament d’enginyeria de Construnext calcula i dimensiona les instal·lacions, adaptant les modificacions necessàries perquè el projecte es dugui a terme satisfactòriament i elaborant una planificació que permeti complir escrupolosament el termini de lliurament.

ARQUITECTURA

L’equip tècnic de Construnext realitza un estudi de l’espai a intervenir i ofereix al client una implantació sobre pla que inclou tots els detalls, tant per ajustar-se a la normativa legal com per aconseguir l’objectiu desitjat.

CERTIFICATS

Construnext té certificat el seu Sistema de Gestió Integrada de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat, segons les normes ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007. Les activitats certificades són la “construcció completa, reparació, rehabilitació i conservació d’edificacions”.

AUDITORIES

Construnext realitza les auditories necessàries perquè el client obtingui els certificats d’eficiència energètica, qualitat i medi ambient. Així mateix, executa les obres que calguin per a l’adaptació a la normativa vigent.He leído y acepto el Aviso legal y la Política de privacidad.


* obligatorio


He leído y acepto el Aviso legal y la Política de privacidad.


* Obligatorio